Inici > Àrees de treball > Residus > La recollida selectiva porta a porta

La recollida selectiva porta a porta

1.- Definició i antecedents:

S’entén per recollida selectiva porta a porta el model de recollida selectiva dels residus municipals que es fonamenta en el fet que els posseïdors dels residus efectuen la segregació de les diverses fraccions de llurs residus en origen, però en lloc de dipositar-les en uns contenidors que de forma permanent romanen a la via pública, les diverses fraccions són recollides directament en el punt d’origen d’acord amb un calendari preestablert.

És un sistema molt implantat a Itàlia, que té uns cànons d’abocament i de incineració molts alts i degut a aquest impost és van espabilar per muntar un sistema eficient i amb una alta recollida selectiva neta. L’any 2009 és va començar a implantar a la ciutat de Roma. A catalunya ara ha fet 10 anys és va implantar a Tiana que tenen el 90% de recollida selectiva, al cap de poc temps també és va implantar a la Mancomunitat La Plana (Tona, Balenyà...) a l’any 2010 hi ha 300 municipis de Catalunya que tenen implantat aquest sistema.

2.- Com funciona?

Comença amb una campanya d’educació ambiental amb una reunió pels diferents barris de la població, lliurament porta per porta d’un cubell de 6,5L, 50 bosses compostables i 1 díptic explicatiu per a tota la població, distribució de contenidors als grans productors i edificis i finalment reunions explicatives i lliurament material en edificis plurifamiliars. El material necessari són cubells, bosses i fundes compostables, sacs transparents i contenidors grans productors i edificis.

Els veïns i veïnes treuen els cubells i contenidors a la porta entre les 20 i 22 hores. El camió comença a recollir a partir d’aquesta hora. Els dilluns i divendres el material inorgànic reciclable, els dimarts, dijous i dissabtes la matèria orgànica i els dimecres el material de rebuig.

També hi ha unes àrees de suport per emergències distribuïdes pel municipi amb un contenidor per cada fracció.

3 Material necessari

Cubells de 6,50 i 30 litres, bosses compostables per a les restes de menjar, sacs transparents per posar els envasos, paper i materials no reciclables i contenidors grans per edificis i grans productors, cal esmentar que la recollida és pot fer en camions petits que naturlament tenen un cost més limitat.

4 Per aprofondir

Us recomanem la pàgina web de l’Associació de Municipis Catalans per a la recollida Porta a Porta. http://www.portaaporta.cat/ca/index.php

5 Conclusions

És un sistema que en un principi resulta més car que no pas el sistema de contenidors al carrer però a la llarga surt rentable per la neteja que hi ha al municipi i per els retorns del cànons als municipis que fan una alta recollida selectiva.

SPIP | | Mapa del lloc Web | Seguir la vida del lloc RSS 2.0