Aigua

El grup d’aigua d’Ecologistes en Acció de Catalunya, som un conjunt de persones que treballen i fan públics els posicionaments d’Ecologistes en Acció de Catalunya en relació a l’aigua.

Atenent la distribució territorial de les persones que en formem part, setmanalment mantenim una reunió en format xat per internet, cada dilluns de 17 a 18h. Tres cops l’any, com a mínim, el dia de mundial de l’aigua, pels voltants de l’inici de l’estiu i prop de finals d’any, mantenim una reunió presencial.

El grup d’aigua dóna suport, marcant les directrius ideològiques,als equips que , territorialment, desenvolupen projectes relacionats amb l’estalvi, l’ús eficient de l’aigua i el manteniment de la seva qualitat. L’objectiu bàsic d’aquests projectes és incidir directament sobre la ciutadania per aconseguir gastar menys aigua en les nostres activitats quotidianes, fer el mateix però de manera més eficient i, amb les nostres actituds domèstiques, aconseguir que aquesta aigua, menys contaminada, no serveixi per continuar el creixement desmesurat urbanístic, sinó per retornar als nostres rius.

Per posar-vos en contacte podeu fer-ho a través de la nostra adreça electrònica: aigua@ecologistesenaccio.cat

També pots contactar amb els i les coordinadores de projectes d’estalvi i ús eficient de l’aigua a Barcelona: projectes@ecologistesenaccio.cat

i a Tarragona: tarraco@ecologistesenaccio.cat

SPIP | | Mapa del lloc Web | Seguir la vida del lloc RSS 2.0