Inici > Àrees de treball > Aigua > Campanyes en acció > Per la descontaminació de l’Embassament a Flix

Per la descontaminació de l’Embassament a Flix

L’any 1897 es constitueix l’empresa Electroquímica Flix, amb una activitat industrial basada en l’obtenció de sal, amoníac i carbonat càlcic. Històricament, aquesta planta química va incorporant la fabricació d’altres productes. Així, en el 1939 incorpora la producció de sosa i en el 43, la d’àcid acètic i derivats. És de destacar que en 1945 s’inicia la fabricació de DDT, sent la primera empresa en fabricar-lo en la totalitat de l’Estat Espanyol. En 1949 s’inaugura la nova planta de electròlisis amb cèl·lules que utilitzen càtodes de mercuri i és en aquest mateix any que es construeix la presa hidroelèctrica de Flix. Entre els 1970 i 72 es comencen a tancar línies de producció com la del DDT, la de cianur sòdic, sulfat sòdic i sals de bari i és en el 1973 que s’inicia la producció de fosfat bicàlcic. Una data important és l’any 1987, quan el grup kuwaitià KIO es fa amb el control de Societat Anònima Cros i constitueix l’empresa Ercros. En el 90, la fàbrica de Flix passa a pertànyer a Erkimia, empresa del grup Ercros.

En el 96 s’inaugura una nova estació depuradora d’aigües i es produeix la greu avaria en la planta de cloroform, que emet sis tones de clor a l’exterior en forma de núvol tòxic. La producció de sosa que es realitza en aquesta empresa és per electròlisis, un procés que utilitza mercuri i en el que es genera clor. El procés pot realitzar-se mitjançant diferents tècniques: cèl·lules de mercuri, de diafragma i de membrana. D’acord amb el Butlletí de Referència de les Millors Tècniques Disponibles, aprovat per la Comissió Europea en l’any 2000, dels prop de 11,3 milions de tones de clor que es produeixen a Europa, un 55% es produeixen amb la tecnologia de diafragma i un 19,5% amb tecnologia de membrana. La tecnologia utilitzada en la fàbrica de Flix, la cèl·lula de mercuri, és la més contaminant però tenia l’avantatge d’utilitzar com font de sal la procedent dels residus salins de les conques mineres de Cardona, Súria i Sallent, material que sal.linitza les conques hidrogràfiques del Llobregat. El fosfat bicàlcic és un producte emprat en l’alimentació animal. S’obté a partir de la fosforita i l’àcid clorhídric. En el cas de Flix, l’origen de la fosforita està en el Bukra (antic Sàhara espanyol), i és un material que conté associat fluorurs, amb el consegüent risc d’emissió d’àcid fluorhídric, cadmi -un dels metalls que s’ha detectat en els residus del riu - i diversos radionucleids, com l’urani- 238 i el tori-230. Els fosfats del Marroc que processa ERCROS a Flix contenen fins a 185 ppm d’Urani-238 mentre que els de Rússia, per exemple, solament contenen 11 ppm, els de Florida 101 o els de Senegal 124ppm. Està àmpliament documentada la presència de traces de radionucleòtids en les roques fosfòriques fins al punt que en l’any 1948 els Estats Units de Amèrica van arribar a establir un procés per a recuperar urani dels fosfats. Fins i tot la Junta de Energia Nuclear- precursora de l’actual Consell de Seguretat Nuclear- va presentar, a Espanya, un procés per a recuperar urani de la fabricació d’àcid fosfòric.

L’ESTUDI DEL CSIC

A principis dels anys 90, el Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya va encarregar al Centre Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) de la Universitat de Barcelona un informe sobre els contaminants en els sistemes aquàtics continentals a Catalunya, abordant l’estudi dels sediments acumulats en l’embassament de Flix, en el riu Ebre, procedents del complex químic. En aquest estudi es posa de manifest la presència de mercuri i altres metalls pesats en el sediment de l’embassament de Flix que, encara que previstos, és molt més extensa del previst inicialment, com manifesta literalment l’estudi. Les concentracions de compostos organoclorats, hexaclorobenzè, pentaclorobenzè, DDTs, policlorobifenils i policloroestirens dels sediments són molt elevades, així com les de Crom, Niquel, Zinc i Cadmi , de l’ordre de les 10-70 tones en el cas dels metalls més abundants i entre 1 i 10 entre els compostos organoclorats majoritaris.

És de destacar la presència de tots els elements descrits entre l’embassament i la desembocadura. També s’observa la presència en aquesta zona de Cobalt-60 com resultat de l’abocament de radioactivitat per part de la Central Nuclear d’Ascó. Els resultats d’aquest estudi van romandre en mans de l’administració fins que una filtració a la premsa els va donar a conèixer a l’opinió pública, però cal recordar que ja en l’any 2001, es va detectar mercuri en l’aigua que el Consorci d’Aigües de Tarragona, gestora del minitransvassament", subministra a diverses localitats de Tarragona. En aquells moments, diversos col·lectius ecologistes- WISE, Ecologistes en Acció, etc.- van sol·licitar el tancament del procés productiu de la planta abans del 2007, data que ERKIMIA ha de realitzar la modificació.

POSICIONAMENT D’ECOLOGISTES EN ACCIÓ DE CATALUNYA

Des del primer moment de l’aparició de l’estudi del CSIC, Ecologistes en Acció de Catalunya va manifestar la necessitat de clausurar la producció de Clor mitjançant la tècnica de cèl·lules de mercuri. Ja amb anterioritat, l’any 2001, ens havíem manifestat en el mateix sentit amb l’aparició de mercuri en l’aigua potable subministrada pel "minitransvassament". En aquells moments es van reclamar anàlisis en continu de la concentració de mercuri de les aigües de l’Ebre i la clausura del procés productiu.

Tots els comunicats de premsa llançats a l’opinió pública estaven dirigits a informar sobre el fet que era la producció de fosfat bicàlcic a partir de la fosforita procedent del Marroc la responsable de la radioactivitat detectada en els sediments de Flix i, des del primer moment apostem per la retirada dels sediments del riu. Sempre hem manifestat que els costos de la descontaminació del riu devien recaure sobre l’empresa que ha produït el problema però, com es pot comprovar repassant el projecte de descontaminació, fins i tot la cinta transportadora entre la zona a descontaminar i el Racó de la Pubilla haurà de ser sufragada amb fons públics.

Mentrestant, l’empresa segueix produint clor mitjançant la tecnologia de les cèl·lules de mercuri fins al 2007, encara que ja estigui en vigor la Directiva Marc d’Aigües de la UE. Ecologistes en Acció va denunciar el incompliment de la Directiva EURATOM 96/29 i la del Reial decret 783/2001, de 6 de juliol de Presidència que aprovà el Reglament "sobre protecció sanitària contra les radiacions ionizants" en relació a l’afectació dels treballadors que haurien de manipular els sediments i basant-nos en la mateixa normativa hem sol·licitat al Fiscal en Cap del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en relació amb la producció de fosfat bicàlcic, que iniciï una investigació per a evitar qualsevol risc per a la salut de les persones per l’addició d’aquest producte a la cadena alimentària, que finalitza immediatament aquesta entrada en la cadena alimentària i s’estudiï si aquesta pràctica és constitutiva de delicte.

Ecologistes en Acció de Catalunya és un dels grups ecologistes que forma part de la Comissió de seguiment dels residus tòxics de Flix, però com en altres òrgans de participació promoguts per l’administració, les reunions d’aquesta comissió han servit, únicament, per a comunicar als seus membres les decisions acordades el mateix dia que apareixien en la premsa. Sembla del tot incomprensible que, una vegada detectat el problema, la contaminació per part de l’empresa persisteixi, que ERKIMIA hagi quedat exempta de qualsevol responsabilitat sobre el fet i que les diferents formacions polítiques que posseeixen el poder en els governs autonòmic i estatal es limitin a considerar aquesta situació com la normal. No sabem que passarà en el moment que s’iniciï el moviment de sediments, ni com repercutirà sobre la població l’acúmul de contaminació al llarg dels anys.

Caldrà un seguiment dels treballs que es realitzin, amb la finalitat de fiscalitzar la descontaminació, i si es compleixen uns mínims de seguretat laboral. Ecologistes en Acció treballa per que sigui la pròpia Comissió de Seguiment qui assumeixi aquesta funció alhora que la informació flueixi de forma transparent des de les administracions a la ciutadania.

Al·legacions presentades Article sobre Flix publicat a "El Ecologista"

SPIP | | Mapa del lloc Web | Seguir la vida del lloc RSS 2.0