Inici > Àrees de treball > Aigua > Campanyes en acció > Campanya de Canvi climàtic i Sequera

Campanya de Canvi climàtic i Sequera

Ecologistes en Acció de Catalunya va presentar en el marc de la VI Trobada solar de Torredembarra, el material elaborat per difondre la seva campanya sobre el Canvi Climàtic i la sequera, destinada a la ciutadania amb el títol "COM ELABORAR EL PROPI PLA DOMÈSTIC DE GESTIÓ DE LA SEQUERA DAVANT EL CANVI CLIMÀTIC" . Aquesta campanya va nàixer amb la voluntat d’informar la ciutadania sobre la relació entre canvi climàtic i sequera i com es pot elaborar un pla domèstic d’ús eficient de l’aigua per mitigar la previsible disminució dels recursos hídrics associada al canvi climàtic.

La campanya vol incidir, també, en el fet que la sequera ha deixat de ser una excepció per passar a ser quelcom amb el que ens tocarà conviure. En aquest sentit val la pena recordar que des de l’any 1999 inclòs, les sequeres s’han anat repetint el 2000, 2002, 2005 i 2007. Per fer front a aquestes sequeres, s’han succeït diversos Decrets d’Excepcionalitat, que han plantejat sistemes de mesures per a la gestió de la situació. Les mesures més extremes es preveuen amb l’entrada en l’escenari d’emergència, que contempla restriccions a l’abastament humà.

La Campanya, es desenvolupa, preferentment, en municipis on els consum d’aigua és més elevats com a conseqüència del seu urbanisme difós, presència de jardins i/o piscines o segones residències. Consisteix, bàsicament, en:

- Repartiment d’un tríptic, del qual s’han editat 10.000 exemplars i es pot despenjar d’aquí

El tríptic vol conjugar la informació amb la denúncia i conté, a més d’ informació sobre els efectes del canvi climàtic sobre els recursos hídrics, una instància a presentar als Ajuntaments demanant-los que apliqui mesures d’estalvi i ús eficient de l’aigua en totes les instal·lacions sota la seva responsabilitat, que els edificis de l’Ajuntament tinguin instal·lats mecanismes d’estalvi d’aigua a tots els punts de subministrament, que les zones verdes municipals estiguin dotades de vegetació autòctona i siguin regades de manera eficient i responsable,que per al rec dels carrers i en les obres municipals s’empri aigua reutilitzada o procedent de la recollida d’aigües pluvials i que impulsi el redactat i aplicació d’una ordenança d’estalvi i ús eficient de l’aigua per a les noves construccions.

També inclou una enquesta que, si es remet a l’organització, aquesta calcularà per a cada punt d’aigua de la casa quin consum hi ha. L’objectiu és demostrar que el jardí és precisament la zona de l’habitatge que consumeix un percentatge més important del recurs hídric.

- Una exposició itinerant, que consta de cinc panells on s’explica què és el canvi climàtic i quins efectes té sobre els recursos hídrics, explica que és la sequera i com interpretar els decrets de sequera i com es distribueix el consum d’aigua dins la casa i les alternatives aplicar per disminuir el consum. El seu contingut es pot despenjar d’aquí.

Aquesta exposició es pot combinar amb xerrades informatives sobre el canvi climàtic, l’ús eficient de l’aigua o un taller en el qual es calcula com es gasta l’aigua a la llar

La campanya, que es realitza amb recursos humans i material propis de l’organització, ha comptat amb una subvenció del Departament de Medi Ambient i Habitatge que cobreix el 50% del cost del material i se li ha destinat l’import del premi que Ecologistes en Acció de Catalunya va rebre de mans de la Diputació de Tarragona per les campanyes d’estalvi d’aigua que ha dut a terme als municipis de Torredembarra i l’Ampolla.

Durant l’any 2008, ha comptat amb l’ajut de l’Agència Catalana de l’Aigua per poder desplaçar-se a uns quaranta municipis de les demarcacions de Barcelona, Tarragona i Girona.

Qualsevol Ajuntament, entitat, ONG o col·lectiu pot emprar els materials despenjant-los directament, citant el seu origen. Cas de voler comptar amb la col·laboració d’Ecologistes en Acció, cal, només, sol·licitar-ho a aigua@ecologistesenaccio.cat

SPIP | | Mapa del lloc Web | Seguir la vida del lloc RSS 2.0