Inici > Àrees de treball > Acció Marina > Ecologistes en Acció exigeix que es denegui l’obertura de nous pous de (...)

Ecologistes en Acció exigeix que es denegui l’obertura de nous pous de petroli davant la costa de Tarragona

Catalunya, 12 de gener de 2011

Arrel dels darrers episodis de vessaments de petroli per part de Repsol a la costa tarragonina i ebrenca (uns 180.000 litres el 22 de desembre, un mínim de 15.000 litres el passat 9 de gener), Ecologistes en Acció vol recordar la perillositat que representen per a la salut de les persones i per als ecosistemes el conjunt de les instal∙lacions industrials que operen a la zona sota la titularitat de Repsol.

Aquestes instal∙lacions inclouen el complex industrial de Tarragona i la plataforma Casablanca, la qual cosa té una relació directa amb la qualitat de vida i l’economia de moltes persones.

En la última dècada Repsol ha estat protagonista d’un mínim de 9 vessaments al mar de Tarragona, més 2 vessaments al riu Francolí, que varen causar la mort de milers de peixos. És evident que Repsol té un llarg historial d’accidents i vessaments amb afectacions negatives sobre el litoral tarragoní i del mediterrani occidental en general, inclosos espais naturals tant valuosos i vulnerables com és el Parc Natural del Delta de l’Ebre. Les instal∙lacions petroquímiques de Tarragona són responsables, així mateix, de bona part de la mala qualitat de l’aire de la ciutat i tota la seva àrea metropolitana.

El fet que l’origen dels dos darrers episodis de contaminació es deguin a una presumpta negligència humana, cal recordar que el vessament produït a la plataforma Casablanca es va deure a que es va deixar una vàlvula oberta mentre que el del pantalà es va deure a l’existència d’uns porus en una de les canonades del pantalà de Repsol, és un clar indicatiu del pèssim estat d’aquestes instal∙lacions, així com de la inexistència d’una manca de cultura de seguretat efectiva per part de Repsol.

Irònicament Repsol s’afanya a proclamar a través del seu portal electrònic el seu compromís amb la protecció mediambiental a la qual diu implementar enormes esforços, mentre propugna que els vessaments són inherents a la indústria petroliera. Aquest és un fet del tot inqüestionable, tal i com s’ha pogut comprovar històricament, i els darrers mesos d’una forma dramàtica amb l’enfonsament de la plataforma petroliera Deepwater Horizon al Golf de Mèxic, l’extracció de petroli és una activitat d’alt risc i que exposa als ecosistemes i a les espècies que hi habiten a la possibilitat patir desastres irreversibles, i que en darrera instància acaben per afectar a la salut humana i a les activitats artesanals que depenen del bon estat de manteniment d’aquests ecosistemes.

Darrerament s’ha sabut que la multinacional té intenció de perforar dos nous pous petroliers davant de Tarragona, en una zona altament complexa i vulnerable. Ja al 2009 es varen produir vessaments de més de 130.000 litres de productes petroliers, associats a les prospeccions d’aquests nous pous, que van motivar l’obertura de diligències per part dels jutjats de Tarragona sense que es conegui fins ara cap sentència. Veure algunes informacions periodístiques al respecte a:

http://www.3cat24.cat/noticia/75190... que‐van‐afectar‐el‐delta‐de‐lEbre‐al‐2009 http://www.elpati.cat/noticia/artic... per‐dos‐vessaments‐de‐cru‐al‐delta‐de‐lebre.html?tmpl=component&print=1&page=

També els procediments administratius han resultat gairebé gratuïts a l’empresa, amb multes irrisòries en comparació amb els impactes ambientals tant greus que provoquen, a curt i llarg termini, aquest tipus d’accidents. A més, cal recordar que mentre que Repsol va declarar uns beneficis de 1.559 milions d’Euros el 2009, cap de les multes administratives que ha hagut de pagar ha superat els 90.000 €. Davant de tot això, Ecologistes en Acció exigeix al Govern Central que, en aplicació estricte del principi de precaució, denegui els permisos a Repsol per a l’obertura dels nous pous de petroli que té previst explotar a curt termini. Així mateix, exigeix al nou Govern de la Generalitat de Catalunya d’Artur Mas, que no sigui un agent passiu i que defensi els interessos de la població tarragonina i de tot Catalunya, i que treballi per a garantir el Dret constitucional a un medi ambient saludable oposant‐se a l’obertura dels nous pous de Repsol.

Per a més informació: Jaume Grau, tel. 622 203 340 Lydia Chaparro, tel. 657 361 673

SPIP | | Mapa del lloc Web | Seguir la vida del lloc RSS 2.0