Inici > Àrees de treball > Residus > Organitzacions ecologistes demanem que la nova llei de residus es basi en (...)

Organitzacions ecologistes demanem que la nova llei de residus es basi en criteris ambientals, prioritzant la reducció

31 d’agost de 2010

ORGANITZACIONS ECOLOGISTES DEMANEM QUE LA NOVA LLEI DE RESIDUS ES BASI EN CRITERIS AMBIENTALS, PRIORITZANT LA REDUCCIÓ

El Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí està tramitant la nova Llei de Residus, el període de participació pública del qual finalitza avui. Aquesta nova llei traslladarà la Directiva Marc de Residus i substituirà la Llei de Residus de 1998 que fins al moment ha estat el marc legislatiu per a la gestió dels residus al nostre país. La nova Llei de Residus s’haurà d’aprovar abans de desembre de 2010 per complir els terminis establerts des d’Europa.

Aquesta legislació, que serà el marc que reguli la generació i gestió de residus en els pròxims anys i en la qual s’hauran de basar les Comunitats Autònomes a l’hora d’elaborar les seves pròpies legislacions, serà fonamental per encaminar al nostre país cap a una societat del reciclatge, amb la mínima generació i impacte dels seus residus, o al contrari, per continuar fomentant la insostenible societat de l’"usar i tirar".

Ecologistes en Acció, FPRC, CEPA, Ecologistes de Catalunya i Amics de la Terra consideren que l’esborrany actual presenta serioses mancances, principalment perquè no fomenta la reducció dels residus i per tant no posa mesures per acabar amb el malbaratament actual dels recursos naturals, necessaris per a la producció dels béns de consum. El projecte de llei tampoc no planteja sistemes alternatius a la gestió actual de residus, malgrat que molts dels mètodes emprats han demostrat amb escreix la seva ineficàcia, com la nefasta gestió dels envasos que realitza Ecoembes.

Cada una de les organitzacions ha presentat al·legacions al document, que el Ministeri hauria de tenir en compte perquè la nova Llei de Residus compleixi a mitjà i llarg termini un objectiu de protecció del medi ambient i de reducció del consum de recursos. Les principals demandes es detallen a continuació.

Reducció. D’acord amb la Directiva Marc de residus, hauria de ser l’element més important de la llei, i en què es basessin la resta de mesures. Per això és sol·liciten objectius ambiciosos i vinculants de reducció i reutilització (3% anual de reducció i 5% de reutilització per aconseguir el 30% de reducció i el 50% de reutilització l’any 2020).

Gestió de residus
- És demana el respecte de l’ordre prioritari de tractament, l’anomenada jerarquia de residus marcada per la Unió Europea (Reducció, Reutilització, Valorització material, Valorització energètica i Abocament) i que únicament en casos molt excepcionals, i mai per a residus perillosos ni per a grans fluxos de residus, l’anàlisi de cicle de vida pot justificar una variació en la jerarquia. D’aquesta manera s’assegura que els grans fluxes de residus (matèria orgànica, paper, vidre, envasos...) no pararan a la incineració, ja que s’ha demostrat que el reciclatge és millor des del punt de vista ambiental.
- El cost de la gestió dels residus ha de ser sufragat en la seva totalitat pel productor, i no donar-li la possibilitat de només "assumir el cost parcialment", ja que seria una subvenció pública a la contaminació.
- És sol·licita la incorporació de sistemes de devolució, dipòsit i retorn, és a dir, pagar pels envasos en comprar el producte i recuperar els diners en tornar-los, per a tots aquells residus en els quals sigui més eficaç que els sistemes actuals de recollida selectiva.
- Es proposa la complementació del sistema integrat de gestió d’envasos lleugers (contenidor groc) amb un sistema de dipòsit i retorn, tal com es du a terme en països com Alemanya o els països escandinaus. Aquest sistema s’ha demostrat més eficaç des del punt de vista ambiental i econòmic on els percentatges de reciclat i reutilització d’envasos d’un sol ús són molt més elevats que els que s’obtenen actualment a Espanya, arribant fins a més del 95% en el cas d’Alemanya. Així mateix, aquest sistema promou la creació de més llocs de treball.

Incineració
- El concepte de subproducte incorporat a l’esborrany no ha d’impedir un control estricte dels processos d’incineració. Per això un subproducte no podrà ser usat com a combustible, esquivant així el compliment dels requisits exigits a la incineració en perdre la condició de residu.
- S’haurien d’incloure instruments econòmics per a la prevenció de residus i la promoció del reciclatge, ja que s’ha demostrat que són els mes eficaços per promoure canvis en els comportaments dels diferents agents. Es proposa la incorporació d’una taxa ambiental per als residus destinats a incineració o a abocament.

Dades sobre generació i gestió de residus: Per solucionar el problema actual d’escassetat de dades, les organitzacions sol·liciten que es reguli la forma en la qual les Comunitats Autònomes han d’aportar les dades per portar un registre transparent i homogeni, que recopilarà el MARM, amb una metodologia estadística acordada amb les comunitats autònomes

Borses|Bosses de plàstic d’un sol ús:
- Les organitzacions rebutgen el terme "substitució" proposat en la Llei, a causa que l’objectiu ha de ser la reducció i no el trasllat del problema a un altre material diferent, encara que sigui biodegradable.
- L’objectiu proposat de reduir les bosses un 60% per a 2013, sembla escàs es proposa un objectiu de reducció del 70% abans de la seva eliminació total.

Més informació: Leticia Baselga (Ecologistes en Acció) 696 821 808; Mercè Girona (Fundació Catalana per a la Prevenció de Residus i el Consum Responsable -FPRC-) 93 668 61 07; Centri d’Ecologia i Projectes Alternatius (CEP|SOCA) 93 680 16 78; Víctor Mitjans (Ecologistes de Catalunya) 93 680 27 51; Alodia Pérez Muñoz (Amics de la Terra) 649420922

SPIP | | Mapa del lloc Web | Seguir la vida del lloc RSS 2.0