Inici > Àrees de treball > Aigua > Projectes d’estalvi > Criteris bàsics per tal Ecologistes en acció de Catalunya desenvolupi un (...)

Criteris bàsics per tal Ecologistes en acció de Catalunya desenvolupi un projecte en un municipi

Som una entitat sense ànim de lucre que funciona de forma assembleària. Tenim un petit departament de projectes des del qual treballem el tema de l’aigua amb municipis i entitats, per dur a terme accions conjuntes des del rigor i la honestedat, que ens permetin avançar cap a una nova cultura de l’aigua. Creiem que no es poden assegurar subministraments d’aigua en quantitat i qualitat si no hi ha una recuperació dels ecosistemes hídrics del nostre territori, i que per tant, aquest és un dels primers passos a fer. Donem molta importància a la revalorització de l’aigua com a bé públic, d’interès no solament utilitari, però també amb un gran valor social i cultural.

Creiem també que les polítiques de gestió de l’aigua basades en oferir sempre més aigua, a llarg termini han creat un dèficit d’aigua encara més gran i han portat greus impactes en forma de grans infraestructures al nostre país; uns impactes que amb una bona planificació a llarg termini i una bona política de conservació de l’aigua s’haurien pogut evitar i o minimitzar. És per això que creiem que cal, des d’avui, començar a gestionar la demanda d’aigua, i no seguir en l’espiral de l’oferta il·limitada, és a dir, cal saber quanta aigua tenim, i de quina qualitat, i en què la gastem, i com podem fer més eficient aquest ús.

L’administració local té un gran potencial per aplicar els principis de la nova cultura de l’aigua, tant per les seves competències, com per la seva proximitat a la ciutadania, encara que algunes estructures supramunicipals o corporacions privades, tinguin cedida la gestió d’algunes d’aquestes competències bàsiques.

Per altra banda, creiem també en què les veritables transformacions són aquelles que s’assumeixen i es duen a terme des de la ciutadania. Nosaltres som conscients que la sostenibilitat no és només una qüestió tècnica, a resoldre unilateralment a cop de normativa, sinó que vol dir també educació, autoorganització, cohesió social.

Per això des de la Campanya Catalunya Estalvia Aigua treballem tant amb objectius finalistes i tangibles (és a dir, estalvi domèstic d’aigua, l’eficiència en l’ús públic i de reg de l’aigua, augment de la demanda de tecnologies estalviadores), com també amb objectius de procés: la formació i organització de la població entorn als temes ambientals, veritable repte a llarg termini per una organització com la nostra.

A nivell municipal, es pot intervenir en la direcció de la Nova Cultura de l’Aigua coneixent, d’entrada, la dotació municipal d’aigua, el seu origen (xarxa ATLL, CAT, recursos propis subterranis, etc) i qualitat, i els consums per sectors. Això permetrà a l’Ajuntament de conèixer el rendiment de la xarxa de distribució, i també conèixer quin sector (domèstic, agrícola, industrial, municipal, lúdic) és el més consumidor. A partir d’aquí es poden ja fixar les prioritats d’estalvi en quant a sectors, i tenir en compte el seu cost-efectivitat.

Des d’ecologistes en acció creiem que, tot i que el sector domèstic no sigui quantitativament el que més aigua gasta a Catalunya, representa un elevat percentatge dins del consum urbà (al voltant del 60% en municipis de les Conques Internes de Catalunya), és el més vulnerable de tots perquè necessita assegurar-se aigua de primera qualitat, i és un sector amb el qual no cal una gran inversió econòmica per aconseguir estalviar aigua, ja que les tecnologies estalviadores són força assequibles per a totes les butxaques. El que cal és temps, i dinàmiques que afavoreixin un canvi cultural en tota la població, inclosos els comerciants i distribuïdors d’aquestes tecnologies.

En el cas d’actuar sobre el consum d’aigua domèstic, és important conèixer-lo en relació al tipus de població i d’urbanització; població total, nombre d’habitatges total, consum d’aigua per persona i dia, consum en relació a la població fixa i estacional, nombre d’habitatges de pisos, cases plurifamiliars i unifamiliars, amb jardí o sense, nombre de piscines (privades i públiques). La població fixa i estacional, i l’extensió del municipi marcarà sensiblement el ritme de les campanyes.

La gestió en baixa i les tarifes de l’aigua són també competència municipal, encara que alguns municipis ho tinguin cedit a companyies privades o entitats supramunicipals. Necessitem conèixer el sistema de tarifes, tenir una còpia d’una factura, i tota la informació possible respecte de la companyia d’aigües (privada o municipal).

També ens cal saber quin ús públic es fa de l’aigua (reg de carrers, reg d’espais verds) des de l’ajuntament, i quantes instal·lacions municipals hi ha que facin ús de l’aigua. Això també pot permetre fer la campanya d’eficiència i estalvi començant pel propi ajuntament (dependències municipals, poliesportius, escoles, etc).

En quant als aspectes socials i culturals, ens cal tenir una relació de les entitats o associacions que hi ha, saber quins centres culturals o cívics poden servir de nucli aglutinador en cada comunitat (sigui barri, districte o municipi), i quins grups o persones podrien estar més interessants en col·laborar amb la campanya (grups ecologistes, grups de participació de l’Agenda 21, etc). És important poder conèixer les referències culturals d’aigua del municipi; fonts, mines, banys, aiguamolls, rius, etc. per tal de fer-ne referència a les xerrades, activitats escolars, articles, etc durant la campanya. Cal no oblidar que hem de revaloritzar l’aigua natural i d’ús públic.

En quant als aspectes de comunicació, ens cal saber quins mitjans de comunicació hi ha al municipi i de quins disposa l’ajuntament per informar de les campanyes als ciutadans; butlletí, premsa local, radio i TV locals, pàgina web, fòrums...També quines festes o activitats populars es celebren, ja què són ocasions que permeten presentar la campanya, parlar amb la gent i donar-se a conèixer.

SPIP | | Mapa del lloc Web | Seguir la vida del lloc RSS 2.0